Omzien naar elkaar

Diaconaat

De diaconie van de Ontmoetingskerk bestaat uit tenminste 6 vrijwilligers (diakenen). Zij heeft tot taak om mensen te helpen die in serieuze moeilijkheden en problemen zitten en extra hulp nodig hebben. Dit kan nabij, landelijk of in de wereld zijn. De diaconie kan je vertrouwelijk ondersteunen bij sociale en fiscale wetgeving.

De gemeenteleden van de Ontmoetingskerk krijgen voorlichting over de doelen die de diaconie behartigt en de gemeenteleden ondersteunen de diaconie daarin met collectes, giften en via de Vaste Vrijwillige bijdrage.

Contactgegevens diaconie

dhr. Gerard Hoekstra
0512 303333

Schuldhulpmaatje

De diaconie heeft sinds 2011 een Schuldhulpmaatje. Is jouw financiële positie uitzichtloos geworden? Dan kan een Schuldhulpmaatje jou als een buddy ondersteunen om de juiste weg te vinden uit de problemen te komen.


Vertrouwenpersoon

Soms heb je dringend iemand nodig om mee te praten. je kunt contact opnemen d.m.v. een 06-nummer, waarbij de discretie is gewaarborgd. De diakenen hebben bij hun installatie geheimhouding beloofd. Vertrouwenspersoon diaconie tel. 06-13193557, van 18.00 – 19.00 uur.

Nieuwsbrief Roemenie

De diaconie heeft in 2011 zich het lot aangetrokken van de zigeunerkinderen in Roemenië.  Samen met het Oost-Europa-comité Ureterp en Stichting Phoneo worden er projecten opgezet om deze kinderen in contact te brengen met evangelie en hun situatie te verbeteren. De diakenen lichten de gemeente voor over de werkzaamheden door middel van het Kerknieuws, presentaties in de kerk en via een nieuwsbrief.

Sonja en Jantiena.

Recycle je Bijbel

Onze gemeente doet mee aan de landelijke Bijbelinzamelingsactie “Recycle je Bijbel”. Dat betekent dat u en jij Bijbels die niet je meer gebruikt in de kerk kunnen inleveren. Deze krijgen met “Recycle je Bijbel” een mooie, nieuwe bestemming in het Nederlandstalige Suriname.

ANBI

De diaconie heeft een eigen ANBI-status.