Omzien naar elkaar

Dominee

Ik ben Arjan Bouman en als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk te Ureterp. Samen met mijn vrouw Hanna en kinderen Jiska, Tirza en Micha ben ik hier dominee geworden omdat ik er van overtuigd ben dat God mij daarvoor heeft geroepen.

Via een hoveniers-opleiding en later Bos- en Natuurbeheer ben ik bij Bijbelscholen terecht gekomen. Daarna heb ik theologie gestudeerd, zodat ik als predikant de PKN kan dienen. Het is mijn gebed en verlangen dat ik als predikant trouw mag zijn aan God en Zijn Woord, dat ik datgene mag doen wat tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk mag dienen.

In mijn leven heb ik dusdanig veel meegemaakt, waardoor ik nu niet meer kan zeggen: God bestaat niet. Op verschillende manieren en plaatsen heb ik ontdekt en geleerd dat Die grote krachtige energie in het universum een persoonlijke God is, die mensen opzoekt. Een voor mensen onoverbrugbare kloof naar God toe, heeft Hijzelf door Jezus Christus overbrugd, waardoor wij in een levende relatie met Hem kunnen leven. De Heilige Geest van God kan ons vervullen en ons bovennatuurlijke gaven schenken, die ingezet kunnen worden om de liefde van God verder te verspreiden.

“Als kerk hebben we een kostbaar evangelie dat we niet voor onszelf moeten houden.”

Als kerk hebben we een kostbaar evangelie dat we niet voor onszelf moeten houden. We hoeven ons niet te schamen voor dit mooie maar soms ook stuitende evangelie. We mogen dit uitdragen met daden en woorden. Ik wil mij hiervoor inzetten, al ben ik mij ervan bewust dat ik fouten maak en telkens vergeving van God de Vader nodig heb.

De Bijbel heb ik ontdekt als Gods Woord en gebed als een intiem contact met God, maar ook als machtig wapen. Deze beide zijn belangrijke pijlers voor de kerk. De inhoud van het evangelie moeten we niet verdraaien, maar de vorm waarin we dit brengen en vieren mag meedeinen in de cultuur.