Omzien naar elkaar

Kringenpastoraat

In het kerkelijk Jaarboek vindt u de nieuwe indeling van onze gemeente in kringen en wijken. Elk lid behoort tot een kring en enkele kringen vormen een wijk. Op de duur heeft elke kring een eigen contactpersoon, een kringbezoeker die regelmatig bij u langs komt.

Een ouderling overlegt regelmatig met de kringbezoekers over het wel en wee in de kringen. En de ouderling houdt daarover contact met de predikant. Tot zover de organisatie.

De kerk, dat zijn wij. Als gemeente gaan we voor een grote onderlinge betrokkenheid, het elkaar bemoedigen, het aanwezig zijn bij moeilijke tijden en verdriet. Onderlinge liefde uitstralen, de liefde van onze Heer Jezus Christus doorgeven, naar elkaar omzien. Daar is een ieder van ons toe geroepen.

In onze kerkelijke organisatie ligt het hart van dat omzien naar elkaar bij de kring en het werk van de bezoekers. U bent lid van een kring en een wijk. Een klein aantal mensen en een beperkt aantal adressen waar u mede verantwoordelijk voor bent. Houd en zoek contact met elkaar en met de kringbezoeker en ouderling.