PASEN – DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! Zondag…

PASEN – DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! Zondag 9 april 9:30 uur 1e Paasdag – Paasviering | We vieren de opstanding van Jezus in een heerlijke viering waarin we prachtige bekende Paasliederen zingen met de bijzonder goede organist Jan de Boer. We horen het Paasevangelie en wat dat met ons doet: Jezus is opgestaan; wij staan met Jezus op! Er is BLITZ en oppas, iedereen van harte welkom om met elkaar het Paasfeest te vieren! Lekker samen zingen, kom ook!