Ontmoetingskerk Ureterp

Privacy & cookies

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

In ons Privacy Statement kut u lezen welke persoonsgegevens we van U verwerken en waarom we dat doen.

Mocht u iets tegenkomen in onze gemeente m.b.t. privacy waar u vragen over heeft of waarvan u denkt dat het niet overeenkomt met de privacyregels, neemt u dan contact op met de privacy coördinator van onze kerk via privacy@ontmoetingskerkureterp.nl.

Cookies

Op onze site, ontmoetingskerkureterp.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Wij informeren u graag over de gebruikte cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze site. Google mag de verkregen data niet gebruiken voor andere diensten. De IP-adressen van onze bezoekers worden geanonimiseerd.

YouTube

Via YouTube worden video’s op ontmoetingskerkureterp.nl getoond. Om deze video’s te kunnen bekijken, plaatst YouTube mogelijk tracking cookies. YouTube is onderdeel van Google.