Ontmoetingskerk Ureterp

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

In ons Privacy Statement kut u lezen welke persoonsgegevens we van U verwerken en waarom we dat doen.

Mocht u iets tegenkomen in onze gemeente m.b.t. privacy waar u vragen over heeft of waarvan u denkt dat het niet overeenkomt met de privacyregels, neemt u dan contact op met de privacy coördinator van onze kerk via privacy@gkureterp.nl .