Samen doen!

In mijn nascholing leerde ik iets wat ook bij de werkgemeenschap predikanten naar voren kwam: wil je jongeren bij de kerk betrekken en serieus nemen, dan is het heel belangrijk hen verantwoordelijkheid te geven. Niet alleen iets meedoen maar (soms na een tijdje meelopen) echt loslaten en het hen zelf laten doen. Een vraag die bij de werkgemeenschap gesteld werd: wanneer voelde je je in jouw jeugd betrokken bij en serieus genomen in de kerk? Dat was voor bijna iedereen toen je verantwoordelijkheid kreeg en daar op een goede manier mee om werd gegaan. Echt iets om aandacht voor te hebben. Op verschillende plekken wordt die ruimte ook geboden (denk aan Young Church), maar wellicht liggen er nog meer kansen. Ik denk dat het niet alleen voor jongeren zo werkt dat verantwoordelijkheid krijgen jouw ban met de kerk vergroot. Wanneer je inmiddels geen jongere meer bent: Hoe mooi is het wanneer je de ruimte krijgt om iets wat jou ligt, waar je goed in bent, te doen en daar voldoening uit te halen? Wanneer je waardevolle contacten en gezellige relaties opbouwt? 2 Weet je voor jezelf waar je goed in bent? Waar je jouw gaven en talenten liggen en hoe je die in de kerk in zou kunnen zetten? Zit je al op jouw plek?

De kerk is echt iets van samen: met elkaar zijn we de kerk en met elkaar bouwen we de kerk. Daar hebben we ambtsdragers voor nodig, die een bijzondere (eind)verantwoordelijkheid krijgen. Betaalde krachten zoals kosters en pastores zijn meer dan welkom, maar daar houdt het niet bij op. Als we zouden denken: “Mooi, zij doen het werk, dan hoef ik niks meer te doen”, dan gaat het grondig mis. Dan benutten we onze eigen gaven niet en mogen we ons afvragen: wat maakt dat ik niet iets wil doen? Gelukkig, als we kijken hoeveel werk er door zo vele vrijwilligers in de Ontmoetingskerk gedaan wordt, dan is dat superveel en ontzettend mooi! Ieder draagt zijn steentje bij. Zo mag het gaan in de kerk. Zoals een lichaam uit veel verschillende delen bestaat en elk onderdeel een functie heeft, zo ook de kerk: iedereen is van betekenis en iedereen kan wel iets bijdragen (o.a. 1 Korintiërs 12:12-31 en Romeinen 12:4-8). We hebben elkaar nodig. Ook jouw gaven!

Bij het beamerteam wordt nog hard gezocht naar mensen die zich in willen zetten, zodat beeld en geluid in kerkdienst en online door kan gaan – dat zou wel zo fijn zijn… Iets voor jou? Bij het seniorenpastoraat wordt gezocht naar mensen die vanuit de kerk senioren willen bezoeken. Dat zal zeker gewaardeerd worden, dankbaar werk! Iets voor jou? Bij BLITZ (kindernevendienst) wordt gezocht naar leiding zodat er op zondagen geen ‘nee’ aan de kinderen verkocht hoeft te worden. Iets voor jou? Zo zijn er vele plekken waar mensen met verschillende gaven en talenten gezocht worden. Er zijn zoveel verschillende taken, dat er haast altijd wel een plek is voor jou. Als Ontmoetingskerk willen we een kerk zijn waar iedereen betrokken is. Prachtig als we dat met elkaar waarmaken!

Arjan Bouman