Samen verder

Wanneer je een onafhankelijkheidsstrijder (zeloot, Lucas 6:15) samen met een belastinginner voor de onderdrukker (tollenaar, Mattëus 9:9) in één team bij elkaar zet, is dat niet zonder risico’s. Toch kiest Jezus heel bewust deze personen uit. Het zijn twaalf verschillende personen die Jezus vergezellen in zijn ongeveer 3 jaar durende tour door Israël die uiteindelijk uitmondt in zijn kruisdood.

Jezus leert hen de minste willen zijn, de ander hoger te achten dan jezelf, de ander dienen. Een ingrijpend voorbeeld daarvan is de voetwassing tijdens het laatste avondmaal (o.a. Johannes 13:1-20) en het lijden en sterven van Jezus, wat Hij niet deed voor zichzelf, maar puur uit liefde voor anderen. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden (Johannes 15:13). De opdracht van Jezus is om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad (Johannes 15:12).

Als we zelfs ons leven moeten opofferen voor onze zussen en broers in Christus, dan zullen we toch zeker ook iets kleiners moeten willen opofferen. Dan moeten we ook willen opofferen dat wanneer de kerkdienst wél aantrekkelijk is voor de ander, maar niet zo voor onszelf, we dit de ander gunnen. Als we zo elkaar liefhebben, de ander dienen, onze wensen opofferen, volgen we Jezus’ voorbeeld en vormen we een mooi geestelijk gezin. Zo mogen we, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, de ander dienen, met elkaar vieren en in de praktijk brengen wat Jezus voordeed.

Voor mijn nascholing onderzoek ik (Arjan) samen met de klankbordgroep en u als gemeente hoe we samen als één lichaam van Christus de zondagse erediensten kunnen vieren, waarbij de verschillende generaties zich betrokken voelen. In de klankbordgroep die daarvoor in het leven is geroepen deelden we met elkaar over de belevingen van de kerkdiensten. We erkennen dat er verschil zit in hoe we de kerkdiensten beleven. Een groep, veelal de jongere helft van de gemeente, bezoekt de diensten van Young Church wel en andere diensten nauwelijks. Een groep, veelal de oudere helft van de gemeente, bezoekt niet de Young Church diensten, maar wel de andere diensten. Dit verschil zal onder andere te maken hebben met cultuurverschillen in generaties. De inhoud in de diensten is altijd het evangelie, alleen de vorm verschilt. Die vorm maakt dat het de één helemaal niet aanspreekt en de ander juist wel.

We willen met elkaar zoeken hoe we een dienst vorm kunnen geven die meerdere generaties aanspreekt. Deze ferbiningstsjinst (verbindingsdienst) willen we houden op zondag 14 april om 10:00 uur. Een dienst met orgel én praiseband, met liederen voor jong en oud. We kijken hier naar uit!

Diverse bijzondere en inspirerende vieringen zitten er aan te komen deze periode. Geef jouw geloofsleven een stimulans, leef met elkaar mee en bezoek de diensten. Samen mogen we als één gezin van verschillende volgelingen van Jezus vieren dat Jezus zich opofferde voor ons! Een voorbeeld om na te volgen! Gezegende Paastijd gewenst!

Arjan Bouman