SAMEN VIEREN OP ZONDAG

Waarom zou je op zondag samenkomen in de kerk?
Om God en elkaar te ontmoeten! Laten we God en elkaar opzoeken!

Op de eerste dag van de week nodigen twee leerlingen van Jezus uit Emmaüs een vreemdeling uit om met hen te eten en ontmoeten Jezus. Ze gaan terug naar Jeruzalem en ontdekken dat daar een flinke groep volgelingen van Jezus samen is gekomen (Lucas 24:13- 44). Een week later zijn ze weer bij elkaar (Johannes 20:26). Telkens ontmoeten ze Jezus. Ook met Hemelvaart (geen zondag) en Pinksteren (weer een zondag!) komen ze bij elkaar (Handelingen 1:12-14 en 2:1).

Volgelingen van Jezus blijven telkens op die eerste dag van de week samenkomen. In Openbaringen 1:10 en in de Didaché, een christelijk geschrift van eind 1e eeuw (dus uit de tijd dat verschillende Bijbelboeken zijn geschreven), wordt gesproken over de ‘Dag van de Heer’. Zo was men de eerste dag van de week gaan noemen, omdat dat de dag was waarop de Heer was opgestaan en dit voor christenen de dag was geworden waarop men samenkwam, ‘het brood brak’ (Handelingen 20:7) en collecteerden (1 Korintiërs 16:1- 2). De eerste dag van de week, ‘dag van de Heer’, komen ze samen, vieren (elke zondag!) het avondmaal, collecteren, bidden, lezen uit de Schrift, krijgen onderwijs en zingen.

Dus bijna 2000 jaar lang (op ongeveer 10 jaar na), komen volgelingen van Jezus samen op zondag, op de dag waarop de Heer is opgestaan. Waarom zouden we dat blijven doen? Omdat het een lange traditie is, die we dan maar willen blijven volhouden? Mooie gedachte, maar niet de reden. Omdat de dominee anders niemand heeft die naar zijn preek luistert? Dat zou hij niet leuk vinden, maar is niet de reden. Omdat dat nu eenmaal hoort bij onze cultuur? Nee, ook niet. Omdat het moet van … de kerk? Nee.

Als het goed is, komen christenen samen om samen God te ontmoeten. Het is zelfs zo dat waar minimaal 2 christenen samenkomen in Jezus naam, Hijzelf erbij is (Matteüs 18:20). We hebben misschien niet altijd zin, toch zetten we ons ertoe aan om te gaan. Voor God en voor onze mede-christenen. Misschien dat ik zelfs denk (in mijn arrogantie?) dat ik die samenkomst en die ander niet nodig heb, die ander heeft mij wel nodig. We kunnen niet zonder God en we kunnen niet zonder elkaar. Of denken we van wel?

Elkaar ontmoeten geeft verbondenheid, bouwt op, bemoedigt, troost, inspireert, voedt geloof. Vanuit het hele dorp en daarbuiten, met meerdere generaties, mogen we zingen, bidden, Bijbellezen, vieren. We mogen er zijn voor God, voor de ander en zelf nog ontvangen ook! Dat feest mogen we al 2000 jaar voortzetten. Vier mee! Een prachtige ferbiningstsjinst op 14 april, ben jij en bent u er ook bij? Mijn zwager, huisarts en spreker, mag boeiend spreken op 21 april, kom ook!
Laten we elkaar aanmoedigen om samen, met alle generaties, God en elkaar te ontmoeten!

Arjan Bouman