Stichting Oost Europa Comité

Onze diaconie en de kerkenraad hebben besloten om zendingswerk onder zigeunerkinderen te steunen. Deze steun wordt in praktijk gebracht door Ronald en Pauline Wolthuis en hun team van medewerkers. Samen heten ze stichting Phoneo.

Een jaar of 10 geleden zijn Ronald en Pauline naar Roemenië vertrokken om daar te gaan werken onder de allerarmste en verstoten zigeuners. Gedreven door de liefde voor de naaste, ingegeven door God zelf heeft hen doen besluiten om die liefde door te geven in de vorm van humanitaire hulp maar vooral ook het doorgeven van Gods liefde voor iedereen, dus ook voor de allerarmsten.

Zij doen dit door huisgemeentes te organiseren, kinderen op te vangen, les te geven en bemiddelen bij medische zorg. Inmiddels worden er honderden kinderen opgevangen, zijn er talrijke huisgemeentes gesticht, en zijn er ontmoetingsruimtes gebouwd. Een moeizaam traject omdat de zigeuners structureel gediscrimineerd worden.

Lees meer over Ronald en Pauline op www.Phoneo.nl en www.casa-ana.nl

Namens Stichting Oost Europa Comité Ureterp.

Rienk v.d.Ley