Twijfel

Het valt op dat er na de opstanding van Jezus volop twijfel is. Jezus moet soms meerdere keren aan iemand verschijnen voordat het ‘landt’.  De Emmaüsgangers komen bij de discipelen en vertellen dat ze Jezus hebben ontmoet. De discipelen antwoorden hen dat de Heer werkelijk uit de dood is opgewekt en dat Hij aan Simon (Petrus) is verschenen. (Het getuigenis dat Jezus aan de  vrouwen was verschenen vonden ze blijkbaar ziet zo betrouwbaar..)  Vervolgens verschijnt Jezus in hun midden en tóch menen ze dan een geest te zien! (Lucas 24:28-37)

Jezus neemt hun twijfel serieus en gaat pal voor hun neus iets opeten om te bewijzen dat Hij geen spook is. Tegelijkertijd prijst Hij de twijfel niet. ‘Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid’ (Marcus 16:24).

Twijfel is ons mensen niet vreemd. Misschien staan we wel dichter  bij de personen uit de Bijbel, zoals de discipelen en de vrouwen, dan  we denken. Twijfel kan er zijn, kan ons soms aanvliegen, kan er bij  ons insluipen. Toch moeten we de twijfel niet te vriend houden. Twijfel en ongeloof gaan hand in hand.

Hoe overwin je twijfel? Spreek je twijfels eerlijk uit naar God en  anderen. Het is niet iets om je voor te schamen, we worstelen er  allemaal in meer of mindere mate mee. Laat je bemoedigen, voedt  jouw geloof. Bid, laat voor je bidden. Bid maar dat God zich aan je  laat merken. Bid maar dat God jouw ogen opent. Wij hebben het  nodig dat de Heilige Geest onze ogen opent (Lucas 24:31,45). We  leven toe naar Pinksteren; laten we vurig bidden om méér van de  Heilige Geest!  

Het kan zinvol zijn om terug te denken aan tijden dat je wél veel  geloof had; wat maakte toen dat je geloofde? Misschien dat God  bijzondere dingen deed. Herinner Gods daden.  

Vraag jezelf af: Zijn er blokkades in mijn leven (bijv. verkeerde  dingen die je doet, niet willen vergeven, etc.) die het zicht op God  vertroebelen? 

Lees de Bijbel en andere boeken en tijdschriften en/ of kijk filmpjes  die jou stimuleren in jouw geloof. Er is tegenwoordig ontzettend veel  gevarieerd aanbod aan goed geloofsopbouwend materiaal. Wij  hebben veel en véél meer tijd en mogelijkheden dan vele generaties  vóór ons.. 

Bezoek christelijke samenkomsten. Van een paar keer per jaar de  sportschool bezoeken, bouw je geen conditie op, daar zal niemand  zich over verbazen. Zou dat met geloof niet net zo kunnen werken?  Samenkomen werkt ook aanstekelijk; we bouwen elkaar ermee op.  Jezus gaf aan dat waar 2 of 3 personen in Zijn Naam samenkomen,  Hijzelf in hun midden is (Matteüs 18:20). Honderdduizenden mensen  kunnen getuigen dat het samenkomen hen geloofsgroei heeft  gebracht. Gun het jezelf! Zo mogen we vol geloof en verwachting  naar Pinksteren toeleven!

Arjan Bouman