VOL VERWACHTING

Ook na Sinterklaas klopt ons hart nog vol verwachting. Velen zien uit naar een nieuwe regering die even alle crisissen de wereld uit helpt en waar iedereen beter van wordt. Maar zal verandering niet veel eerder in de harten van mensen moeten gebeuren? In de tijd van Maria en Jozef werd er ook reikhalzend uitgekeken naar verandering. Toen naar een Gezalfde van God die redding zou brengen en een vervallen koninkrijk opnieuw zou oprichten. Hoe zal Hij dat doen?

Zacharias is er net na de geboorte van zijn zoon Johannes (Johannes de Doper) van overtuigd dat God een reddende kracht heeft opgewekt. “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen.” Zacharias zag al bevrijding van vijanden, bevrijding van angst, een weg van vrede (Lucas 1:68-79). Maar wat was daarvan te zien? Romeinse soldaten liepen als vanouds rond, de bezetter was nog even krachtig als daarvoor. Toch geloofde Zacharias dat God bevrijding in gang had gezet. Hij zag de bevrijding al voor zich.Door geloof te hechten aan de woorden van God, de wonderen in zijn persoonlijke leven en van wat hij hoorde, kon hij ook geloven dat God definitief zou ingrijpen. Menselijkerwijs konden Elizabeth en Maria niet zwanger worden op de manier waarop dat gebeurd was. God was aan het werk. Persoonlijk had Zacharias een engel gezien en kon hij vanaf dat moment niet meer praten, maar kon hij wél weer praten toen hij zijn zoon zijn naam gaf. Allemaal bijzondere dingen die hij mee had gemaakt (Lukas 1). En toch was het de bevrijding niet. Het waren voortekenen van wat er stond te gebeuren. Hij geloofde, vol verwachting.

Vol verwachting mogen we uitzien naar Jezus’ komst. Hij gaat orde herstellen, rechtzetten, bevrijden. Als Jezus terugkomt, is het gedaan met de machten van het kwaad en ieder die daarmee heult. Dat is iets ontzettend moois om naar uit te zien! Zalig zij die daarnaar uitzien, verlangen, hongeren en dorsten (Matteüs 5:3-9). Tegelijk is Jezus óók vol verwachting. Als een Heer die Zijn dienstknechten aan het werk heeft gezet en benieuwd is wat zij ervan bakken bij Zijn afwezigheid, komt Hij terug en is Hij benieuwd hoe Hij zijn knechten aantreft (Matteüs 24:45-51). Zijn ze bezig met wat Hij hen had opgedragen te doen? Gaan ze door met Zijn werk, ook als Hij er niet lijfelijk bij aanwezig is? Zijn ze bezig met de taken van de Heer, zodat, op welk moment Hij ook komt, Hij trots, blij en tevreden kan zijn?

Wij mogen vol verwachting uitzien naar de Koning en Zijn Koninkrijk. Hij komt. Én het Koninkrijk komt dáár, waar liefde de ruimte krijgt, waar Jezus’ woorden in de praktijk worden gebracht, waar Zijn wil wordt gedaan.
Wij mogen vol verwachting zijn, omdat God niet een ver-weg God is, maar met Zijn Geest dichtbij is, en in en door ons heen werkt. De Heilige Geest overdekte Maria als een schaduw, vervulde Johannes de Doper al, toen hij in de schoot van zijn moeder was. Diezelfde Geest werkt door ons heen. Wij zijn vol verwachting…

Arjan Bouman