Vrijdag 7 april 19:30 uur Goede Vrijdag, Looft…

Vrijdag 7 april 19:30 uur Goede Vrijdag, Looft den Heer | Met het koor Looft den Heer gaan we zingend langs de lijdensweg van Jezus: in de Ontmoetingskerk, van Getsemane naar Golgotha. Met als thema: Gebonden en verbonden – hoe Jezus verbindt aan het kruis. Zang en samenzang, Bijbellezing en overdenking wisselen elkaar af, waarbij we bepaald worden bij hoe Jezus God en mensen met elkaar verbindt. We zien uit naar deze mooie viering, iedereen van harte welkom!