Wie zijn wij

Historie

De geschiedschrijver Arend Algra citeert in ‘De historie gaat door eigen dorp’, een Afrikaans boek, ‘Schetsen over Bosberg’ (= Ureterp). De schrijver, een zoon van de verderop genoemde ds. Van Wageningen, typeert de inwoner van deze streek met: ‘almal moet sukkel om siel en liggaam bijeen te hou’. De armoede en de geïsoleerde ligging weerhield de bevolking echter niet om in de middeleeuwen hier al een kapel te bouwen. In een geschrift van de bisschop van Utrecht uit 1315, waarin de kapellen worden genoemd, die bij de kerk van Oldeboorn horen, komt ook ‘Urathorp’ voor.

Misschien is het wel het oudste geschrift waarin de naam van ons dorp genoemd wordt. De kapel werd later tot parochiekerk verheven en gewijd aan Sint Pieter. De huidige Nederlandse hervormde kerk op Selmien moet al in de 13de eeuw gebouwd zijn.

In 2013 zijn we als kerk op zoek gegaan naar een eigen naam, die ook past bij wat we als kerk zowel naar binnen als naar buiten willen zijn. Uit de vele aangeleverde namen is de “Ontmoetingskerk” als meest passende naam naar voren gekomen. Op zaterdag 20 september 2014 is deze nieuwe naam in de aanwezigheid van veel dorpsgenoten op feestelijke wijze onthuld en gevierd.

Lijst van predikanten

 • Ds. P.D. Vlieg 1860 tot 1866
 • Ds. M. Boon 1866 tot 1867
 • Ds. C.J.I. Engelbrecht 1869 tot 1871
 • Ds. J.O. Smit 1873 tot 1875
 • Ds. G. van Wageningen 1877 tot 1907
 • Ds. J.H. Beumee 1907 tot 1911
 • Ds. A. v.d. Vegt 1912 tot 1919
 • Ds. J.E. Reyenga 1920 tot 1934
 • Ds. H. Hazenberg 1935 tot 1940
 • Ds. T.H. Meedendorp 1940 tot 1946
 • Ds. E. Douma 1947 tot 1962
 • Ds. A.H. Ley 1962 tot 1966
 • Ds. C.W. Kempenaar 1967 tot 1972
 • Ds. E.R.V. Schuddebeurs 1974 tot 1979
 • Ds. J.J. v.d. Wilden 1983 tot 1986
 • Ds. A.J. Boersma 1987 tot 1999
 • Ds. C.J. van den Beukel 1993 tot 1997
 • Ds. M.S. Voet 2000 tot 2007
 • Ds. J. v.d. Brink – Dekker 2009 tot 2017
 • Ds. A.J. Bouman 2018 tot heden.

Lijst van kerkelijk werkers

De volgende kerkelijk werkers hebben onze gemeente gediend:

 • De heer H. Teakema 1988 tot 1992
 • Mevr. I. van de Beukel 1992 tot 1997
 • Mevr. E. C. van Dijk 1997 tot 1998
 • De heer J. Drent 1998 tot 2000
 • Mevr. R. de Vries-Martini 2000 tot 2014 (voor het jongerenpastoraat)
 • Ds. Bouma 2001 tot 2005 (voor het ouderenpastoraat)
 • Mevr. A. Bhagwandas-Oosterloo 2005 tot 2006 (vervanging mevr. R. de Vries – Martini)
 • Drs. G. Kasper-Holwerda 2006 tot 2009 (voor het ouderen- en crisispastoraat)
 • Drs. G. Kasper-Holwerda 2013 tot heden (voor het ouderenpastoraat 75+)
 • Mevr. C. Niesink 2014 tot 2017 (voor het jongerenpastoraat)

Ons kerkgebouw

Mede mogelijk gemaakt door een legaat van een gemeentelid hebben we ons kerkgebouw aan de Mounestrjitte een complete opfrisbeurt kunnen geven. Bekijk hier de foto’s van ons kerkgebouw.