Over ons

Onze toekomstplannen

Wij hebben hoop: God heeft deze wereld in Zijn hand. Hij zal eens een nieuwe hemel en nieuwe aarde maken. Toch leven wij nu in déze wereld met Gods kloppende hart in ons. Gods liefde gaat uit naar Ureterp en omgeving, naar iedereen. God wil recht, eerlijkheid, oprechte liefde, vrijheid. Daarom zoeken wij  er telkens naar hoe we concreet en praktisch als kerk op Gods liefde kunnen reageren en deze kunnen vertalen in actie.

In kerkdiensten willen we zó aansluiten bij deze tijd, dat het goede nieuws van God aansprekend wordt beleefd, bezongen en ontvangen. Met klassieke en moderne vormen zoeken we naar fascinerende en inspirerende vieringen waarin we God en elkaar ontmoeten. 

We willen een kerk van alle generaties zijn. Verschillende leeftijden hebben andere smaken en wensen, toch zoeken we als één geestelijk gezin om aansluiting te vinden bij elke leeftijd.

We verlangen uitnodigend en verdiepend te zijn: in kringen bidden we, verdiepen we ons in de Bijbel, krijgen we handvatten en bemoediging voor ons leven.

We willen met elkaar meeleven. We zoeken een gezelschap te zijn die betrokken is op elkaar, met elkaar meeleeft en tegelijkertijd open staat om in liefde uit te reiken naar anderen in onze omgeving.