Over ons

Wat wij geloven

Wij geloven dat de God die hemel en aarde maakte de mens, u jou en mij, ontzettend lief heeft. Door tegen God te kiezen kwam er afstand tussen de mens en God. Maar God gaf de straf die Hij daarvoor de mensen moest geven aan Zijn Zoon Jezus Christus. Hij leed en stierf in onze plaats, maar Hij stond op uit de dood: Jezus leeft, Hij overwon!

Door in Jezus te geloven en met Hem te leven, worden we vergeven en wordt de relatie met God hersteld. Het leven met God heeft impact op ons dagelijks leven, maar gaat ook door voorbij de dood: door Jezus leef je eeuwig met God. Dit is Gods goede nieuws!

Gelovigen zijn geen haar beter dan een ander. Maar wij kennen wél Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit geloof, deze relatie met God, mag zo’n invloed op ons leven hebben dat we steeds meer datgene gaan doen wat God wil: Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. De Bijbel lezen we als Gods geïnspireerde woorden voor ons. Met de hulp van Gods Heilige Geest hopen we steeds meer van Gods Koninkrijk van licht en liefde in ons eigen leven en om ons heen te zien. Wij gunnen het iedereen Gods bevrijdende liefde te kennen!