Woensdag 1 november 19:30 uur Dankdag Onze samenleving…

Woensdag 1 november 19:30 uur Dankdag Onze samenleving lijkt te verharden. We claimen onze rechten en krijgen we die niet, dan reageren we vol boosheid. Worden wij daarmee ook niet minder dankbaar? Wanneer we zien waar we wérkelijk recht op hebben, dan zullen we ontzettend dankbaar zijn! Jannie Koehoorn zal ons zingen begeleiden op het orgel.