Woensdag 2 november 19:30 uur Dankdag “Met God…

Woensdag 2 november 19:30 uur Dankdag “Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.” (Gez. 303:5) God hééft ons zijn genade bewezen! Wij zullen op deze dankdag voor gewas en arbeid God danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Dankbaar verbonden. Durk Hoekstra zal voor ons het orgel bespelen.