Woensdag 27 maart 19:30 uur Uitvoering MarcusPassie in…

Woensdag 27 maart 19:30 uur Uitvoering MarcusPassie in De Levensbron De MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is bijzonder vanwege zijn eenvoud. Voor de uitvoering ervan is niet veel nodig: Een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luisteraars, ze vormen ook het koor. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Deze uitvoering is gratis bij te wonen, maar er wordt wel een collecte gehouden.