Woensdag 8 maart 19:30 uur Bidstond voor gewas…

Woensdag 8 maart 19:30 uur Bidstond voor gewas en arbeid Deze samenkomst is speciaal om de Heer onze God te bidden voor het nieuwe groeiseizoen. Niks groeit vanzelf, wij zijn in alles van God afhankelijk. We horen deze avond aan de hand van het thema: ‘Wandelen, knielen, staan’, verschillende krachtige vormen van gebed: Wandelen – alles uit ons leven delen Knielen – het goed maken tussen God, ons en de wereld Staan – wanneer we voor elkaar bidden, staan we samen sterker. Durk Hoekstra begeleidt ons op het orgel. Voorafgaand aan deze samenkomst is er om 18:45 uur gelegenheid om jaaroverzicht 2022 en begroting 2023 van de Ontmoetingskerk in te zien en daarover vragen te stellen. Aansluitend aan de dienst is er de jaarlijkse gemeenteavond.