Zaterdag 16 april 19.30 uur Stille zaterdag In…

Zaterdag 16 april 19.30 uur Stille zaterdag In de Ontmoetingskerk hebben we een gezamenlijke viering met de Levensbron. Een Bijbelvertelling van ds. Arjan Bouman zet ons stil bij de schok van de catastrofe aan het kruis. Men was met stomheid geslagen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie had dit verwacht? Waar is God in dit alles? Ds. Albert Krijgsheld legt in een overdenking de lijn naar ons leven nu. We zingen passende en bekende liederen van de Lijdenstijd. Door een waterkruisje is er een bijzondere herinnering aan onze doop.