Zaterdag 8 april 19:30 uur Stille Zaterdag |…

Zaterdag 8 april 19:30 uur Stille Zaterdag | In deze gezamenlijke viering met De Levensbron in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk gaan ds. Albert Krijgsheld en ds. Arjan Bouman voor. Het thema is: ‘Kijk voorbij het donker’. We horen dat Jezus voorzegt dat hij, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis zat, Hijzelf óók 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde zal zitten. Dit wordt vervuld en mag ons vervullen met hoop! Tegelijk is het ook een oproep tot bekering! Jannie Koehoorn zal het orgel bespelen. Iedereen van harte welkom!