Zondag 1 mei 9.30 uur | Doopdienst Deze…

Zondag 1 mei 9.30 uur | Doopdienst Deze zondag mag Ydwer Goodijk gedoopt worden, zoontje van Johan en Jeltina Goodijk, broertje van Amarins, Hege Kamp 1. We lezen een gelijkenis over graan en onkruid (Matteüs 13:24-30 en 36-43) en we krijgen 7 tuintips mee! Durk Hoekstra speelt op orgel en keyboard en Mirjam Goodijk zal bij een aantal liederen met zang de samenzang begeleiden. We zien uit naar een mooie samenkomst!