Zondag 10 maart gaat ds. Fraanje uit Drachten…

Zondag 10 maart gaat ds. Fraanje uit Drachten voor. Het thema is: ‘Het kruis … onze enige legitieme obsessie’ en de tekst voor de preek: ‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.’ Galaten 6:14 Durk Hoekstra zal ons zingen met het orgel begeleiden. Er is Blitz en oppas. Iedereen van harte welkom!