Zondag 11 oktober 2020 9.30 uur COVID 19…

Zondag 11 oktober 2020 9.30 uur COVID 19 virus beklemmend… maar Jezus regeert Ds. Fraanje, Drachten Ontmoetingskerk Ureterp LET OP: maximaal 30 kerkgangers in kerkzaal toegestaan, opgave vooraf niet nodig