Zondag 12 november 9:30 uur Viering Heilig Avondmaal…

Zondag 12 november 9:30 uur Viering Heilig Avondmaal Thema: Volg Jezus! Ontdek overvloed Deze zondag vieren we (lopend) het Heilig Avondmaal. Opnieuw is er de mogelijkheid voor een zegen voor hen die niet gerechtigd zijn aan het avondmaal deel te nemen (ook de kleine kinderen!). We lezen van de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11) en ontdekken dat er bij Jezus overvloed te vinden is! Durk Hoekstra zal ons zingen begeleiden op het orgel. Er is Blitz en oppas.