Zondag 13 augustus 9:30 uur Weg! En toch…

Zondag 13 augustus 9:30 uur Weg! En toch een helper.. Ruth hoofdstuk 1 Er wordt veel van Naomi afgenomen: gevlucht vanwege een hongersnood, overlijden van man en haar twee zoons.. Toch is er één die in al deze ellende bij haar blijft. Jannie Koehoorn begeleidt het zingen op het orgel. Er is BLITZ en oppas.