Zondag 17 maart 9:30 uur Kerk School Gezinsdienst…

Zondag 17 maart 9:30 uur Kerk School Gezinsdienst Deze kerkdienst is samen met de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Opdracht voorbereid. Er zullen er veel leerlingen meewerken aan de dienst en de schoolband met meesters en juffen én een schoolband met leerlingen (!) zal spelen. Het thema van deze dienst is: Mag ik jo(U) bedanken? De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-20) wordt in toneelspel uitgebeeld. Drie mannen krijgen heel veel geld, waarmee ze geld erbij moeten verdienen. Als ze dat hebben gedaan, bedankt God ze. Mag Hij jou ook bedanken? Er is oppas, voor iedereen een superleuke dienst om bij te zijn!