Zondag 21 feb 2021 9:30 uur | Lijden:…

Zondag 21 feb 2021 9:30 uur | Lijden: strijden of berusten? We hebben allemaal te maken met lijden in ons leven. Kunnen we dit voorkomen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, wat kan ons dan helpen? Het is de 1e zondag van de Lijdens-tijd, de 40-dagentijd voor Pasen | De kerkdienst is live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl > ontmoetingskerk Ureterp