Zondag 23 april 9:30 uur Doopdienst – Thema:…

Zondag 23 april 9:30 uur Doopdienst – Thema: klein is groot Deze zondag zullen Stéphan en Anneke Metz, hun dochtertje Jiska laten dopen. Gods ‘ja’ over haar leven mogen we zien in het teken van de doop. We lezen twee Bijbelverhalen over een weduwe die iets kleins lijkt te doen, maar het blijkt iets groots! Durk Hoekstra zal ons begeleiden op het orgel. Er is BLITZ en oppas, van harte welkom in deze feestelijke dienst.