Zondag 23 juli gaat ds. Fraanje uit Drachten…

Zondag 23 juli gaat ds. Fraanje uit Drachten voor. Hij preekt uit het aangrijpende Bijbelboek Openbaring, hoofstuk 10. Een machtige engel, zet zijn voet op de zee en het land. Johannes eet de boekrol die in zijn handen is op. Een bijzonder visioen, wat heeft dat ons vandaag te zeggen? Het thema voor deze dienst: Trouw tot in de dood. Er is BLITZ (zomerprogramma) en oppas.