Zondag 24 april 10.00 uur Young Church Celebrations…

Zondag 24 april 10.00 uur Young Church Celebrations Thema: The bridge. Het kruis blijkt een brug te zijn. We bekijken deze dienst een indrukwekkend filmpje dat Gods liefde voor ons laat zien. Een man die zijn zoontje opoffert om anderen te redden, dat deed God voor jou! Een korte preek vanmorgen en heerlijk zingen met de band! Tot ziens!