Zondag 26 november 9:30 uur Eeuwigheidszondag Thema: Volg…

Zondag 26 november 9:30 uur Eeuwigheidszondag Thema: Volg Jezus! Eeuwige hoop Deze zondag noemen we de namen van hen die dit kerkelijk jaar overleden zijn. We horen en zingen van eeuwige hoop die het volgen van Jezus met zich mee brengt. Deze hoop mag ons verdriet verzachten (1 Tessalonicenzen 4:13-18). Grietha Algra zal ons zingen begeleiden op het orgel. Er is Blitz en oppas.