Zondag 28 mei 09:30 uur 1e Pinksterdag Thema:…

Zondag 28 mei 09:30 uur 1e Pinksterdag Thema: Verbinding hersteld! Door de profeet Ezechiël had God al voorzegd dat Hij met Zijn Geest in Zijn volk Israël zou komen (Ezechiël 36) en nu gebeurt dat ook werkelijk. Een herstel van verbinding: Gods Geest komt in de mens! God komt in jouw jouw wezen, jouw hart. Er is vergeving en de vloek wordt opgeheven (gevolgen toren van Babel omgekeerd). Dat is (Pinkster)feest! Jannie Koehoorn zal het orgel bespelen. Er is BLITZ en oppas.