Zondag 5 februari 9:30 uur Ik vergeef ..…

Zondag 5 februari 9:30 uur Ik vergeef .. mijzelf! Soms blijven we maar rondlopen met schuldgevoelens en schaamte. We mogen ontdekken dat het heerlijk bevrijdend is om onszelf te vergeven.. God vergeeft ons, dan mogen wij dat aanvaarden! We horen deze dienst een lied met een verhaal. Geert Zigterman bespeelt het orgel. Er is BLITZ en oppas.