Zondag 7 augustus 9.30 uur BinnensteBoven! David verrast…

Zondag 7 augustus 9.30 uur BinnensteBoven! David verrast – Deel 1 We lezen 1 Samuël 16:1-13. David wordt over het hoofd gezien, maar niet door God! Hij wordt gekozen tot koning, want God kijkt naar zijn (en ons!) hart! Hannah Taekema en Noa Westra laten deze dienst een dans met een boodschap zien: soms zijn we van buiten wel blij, maar van binnen verdrietig. Geert Zigterman speelt op het orgel.