Zondag 8 november a.s., online viering Heilig Avondmaal.…

Zondag 8 november a.s., online viering Heilig Avondmaal. Jezus als GastHeer – we ontdekken dat wanneer we de maaltijd van de Heer vieren, Hijzelf als gastHeer aanwezig is – we blijken in de koninklijke kring opgenomen te zijn…Zoek Hem en wordt gevonden! Deze viering is uitsluitend digitaal – zet u voor uzelf een stukje brood en een slokje wijn (of iets vergelijkbaars) klaar wanneer u mee wil doen met het Heilig Avondmaal. We hopen de eenheid met Christus en elkaar te beleven door de maaltijd – zondag a.s. 9.30 uur via www.kerkdienstgemist.nl Ontmoetingskerk Ureterp