Zondag 9 juli 10:00 uur Young Church Celebration…

Zondag 9 juli 10:00 uur Young Church Celebration Together! God, relaties en seks. Praiseband Inspired zal de dienst begeleiden. Er is BLITZ en oppas.